Анализите и проучванията недвусмислено показват, че независимо от високото качество и достъпните цени на услугите от типа "Пътна помощ", все още голяма част от потребителите при нужда търсят помощ от познати, роднини и приятели. В желанието си да помогнат те прибягват до решения далеч от професионалните, и често застрашаващи живота и здравето на околните.

В проведената анкета потребителите отговарят, че просто не знаят как да си потърсят близка до тях Пътна помощ.

Друга група потребители, съставена от чужди туристи и транзитно преминаващи чужди граждани, изпитват сериозни затруднения поради езиковите бариери, и често не могат да споделят информация за местоположението си и възникналия проблем.

Основни цели на нашата разработка са:

 - Да предоставим максимално лесно за употреба решение което да даде възможност на всеки където и да се намира да се свърже с екип на "Пътна помощ". 

 - Да изпратим на екипите на "Пътна помощ" точна информация за местоположението на авариралия автомобил.

 - Да осигурим възможност за лесно изпращане на снимки с цел запознаване на екипите на "Пътна помощ" с вида на аварията и размера на щетите. 

 - Да осигурим на чуждите граждани приложение на техния език с което да могат да предоставят точна информация на екипите  на "Пътна помощ" независимо от езиковите бариери. 

 - Да осигурим на екипите на Пътна помощ възможност за връзка с наши нуждаещи се от услугите им сънародници и в съседните държави. 

 

Какво е необходимо за да се визуализират вашите услуги в приложението

Необходими документи:

Платформата закъсах.бг е инструмент, на който се доверяват потребителите в критични ситуации. Участници могат да бъдат само фирми с удостоверения за извършване на услугата Пътна помощ издадени от Агенция "Пътна инфраструктура".  Липсата на удостоверение не дава възможност за регистрация. 

Техническа обезпеченост:

 - За да може да покрие изискванията за визуализация на текущото си местоположение всеки автомобил, извършващ услугата "Пътна помощ", трябва да е снабден  с  Контролен модул v1.1 за пренос на данни производство на Изитракинг ЕООД .

 - Действащ договор за регистрация в платформата. 

 - Мобилен телефон за всеки водач на автомобил участващ в платформата.*

 *Забележка: За максимално лесно и бързо получаване на информацията за местоположението на авариралите автомобили препоръчваме употребата на таблет с вграден GPS приемник, GSM модем и SIM карта с пакет за пренос на данни .   

Инструкции: 

Комуникационен модул. 

 Свързване на комуникационния модул:

 Комуникационния модул трябва да бъде свързан с електрическата инсталация на автомобила.

 За правилното свързване съблюдавайте инструкциите за свързване в комплекта на модула. 

                   

 

                                        

                                       

 Когато започвате работа:

 Включете превключвателя в положение "Включено".

 Червеният диод трябва да свети в положение "Включено". 

 По време на работа:

 Десният превключвател в работна позиция трябва да е включен в позиция нагоре и трябва   да  свети  зеления светодиод. При това положение вашия автомобил ще се визуализира в           приложението и вашия телефонен номер ще е достъпен за всеки който се нуждае от  услугата Пътна   помощ . Когато приемете сигнал за авария превключете десния превключвател надолу. В това       положение свети жълтия светодиод и приложението отчита изпълнението на повикването.  Когато приключите дейностите по приетия сигнал превключете десния превключвател нагоре/свети зеления светодиод/. Приложението ще отчете приключването на дейностите по сигнала. 

Работа с приложението.

Отворете страницата на платформата на адрес: закъсах.бг

За ваше удобство препоръчваме да си изведете бърз бутона на екрана на

таблета или телефона.  Така ще можете да ползвате пълния размер на

екрана. Впишете се с потребителското си име и парола предоставени ви

за работа с платформата.

 

 

 

Ако фирмата ви има повече от един автомобил изберете от падащото

меню с кой автомобил ще работите.  След  избор на посочения от вас

автомобил в платформата  ще се визуализира вашият работен

телефонен номер за връзка с избрания автомобил.

 

 

 

Когато клиент ви позвъни през платформата на екрана на вашето

устройство в частта с картата ще се визуализира настоящото ви

местоположение  с оранжевата иконка и местоположението на другите

автомобили от вашата фирма със сините иконки. Местоположението на

нуждаещия се от вашите услуги се визуализира с червената иконка. 

В лявата част на екрана на зелен фон ще се визуализира

информацията за последния постъпил към вас сигнал с разстоянието

до нуждаещия се от вашите услуги автомобил.

Ако водача на автомобила в нужда ви изпрати по негова преценка или

ваше искане снимки те ще се визуализират на вашия екран. 

 

След проведен телефонен разговор с водача в нужда и на база вашето

решение за съдействие по сигнала натиснете бутон                 

 

 

 

 

 

 

Платформата ще отвори навигиращото приложение на вашия таблет

или телефон и ще ви предложи маршрути до местоположението на

автомобила от който е подаден сигнала към вас.

 

 

 

 

 

Когато приключите дейностите по приетия сигнал натиснете зеления бутон                                    и приложението ще регистрира края на дейностите по сигнала.                                 

 

При невъзможност да съдействате на получен сигнал натиснете червения бутон                             Приложението ще ви визуализира в режим готовност да получите следващ сигнал. * 

*За регистрирани членове в платформата: Платформата предоставя възможност да пренасочите сигнал към ваш колега. Допълнителна информация ще получите при запитване. 

За всички  дейности извършени по сигнали получени от платформата

разполагате с информация и справки по време и местоположение.