Цени на оборудване и месечни такси  за автомобили            предоставящи услугата Пътна помощ

1. Комуникационен модул ver.1.2 с включена SIM карта /за 1бр. автомобил/- депозит 120 лв.* 

2. Месечна такса за пренос на данни и поддръжка на платформата /за 1бр. автомобил/ - 24 лв.

*   Депозита за комуникационния модул се възстановява при връщането му в годно за употреба състояние.

Всички цени са с включен Данък добавена стойност.